Tankerületi Szakértői Bizottsági tevékenység

Általános  információk

 

 

Előfordul, hogy a gyermek óvodai/iskolai élete során egyes területeken elmaradást mutat kortársaihoz képest. A problémát észlelhetik akár a szülők, akár a pedagógusok. Feltűnhet, hogy a gyermek nem tud együtt haladni társaival, nehézségei vannak a beszédben, nehezen tanul meg verseket, nem érdeklik a foglalkozások, vagy nagyon ügyetlen a rajzban, írásban. Esetleg figyelme, viselkedése tér el társaitól. Sokszor problémái csak bizonyos területeken maradnak el, míg más készségei megfelelőek vagy kimondottan jók. Ilyenkor az intézményben dolgozó pedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus dönthet úgy, hogy szükség van a szakértői vizsgálatra, amely feltárja a gyermek problémáinak hátterében álló okokat. Ebben az esetben mindig a szülő írásos beleegyezésére van szükség.

 

Feladatok/ ellátandók köre:

Intézményünk a szakértői vizsgálat elvégzése alapján beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTMN) megállapítására jogosult. A BTMN megállapítása komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálat keretében történik.

Vizsgálatot a Szombathelyi Tankerületben lakó, illetve a Szombathelyi Tankerület intézményeibe járó gyermekek esetében végzünk.

 

A szakértői vélemény az alábbi jogszabályok figyelembevételével készül:

 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működésérő

 • 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről,

 • 8/2014. (I.30.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról

 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről

   

  A Szakértői vizsgálat indításának körülményei:

  A vizsgálatot a szülő és az óvoda/iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a szakértői vélemény iránti kérelem című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. Amennyiben a szülő kezdeményezi a vizsgálatot, úgy vizsgálati kérelmét az óvoda/iskola felé jelzi, amely köteles közreműködni a kérelem kitöltésében.

   

  A Szakértői vizsgálati eljárás:

  A vizsgálat elvégzéséhez szükséges kérelmek intézményünkben – a beérkezést követően – azonnal regisztrálásra kerülnek. A vizsgálat időpontjáról – a regisztrációt követő 1 héten belül – az adminisztrációt végző kolléganőnk postai úton értesítést küld. A vizsgálat időpontjáról a 94/519-605-ös telefonszámon is érdeklődhetnek a szülők, ill. időpont módosítására is ezen a telefonszámon van lehetőségük.

  A szakértői vizsgálat akkor kezdhető meg, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő/szülők jelen vannak.

  Kérjük, hogy a vizsgálatra hozzák magukkal:

 • a gyermek egészségügyi kiskönyvét

 • a gyermek korábban történt vizsgálati eredményeit

 • a gyermek esetleges orvosi leleteit, melyek a problémával összefügghetnek (hallásvizsgálat, látásvizsgálat eredményei stb. )

 • a vizsgálat irányultságától függően:

 • a  magyar nyelv és irodalom (írás) füzetét

 • matematika füzetét

 • idegen nyelv tantárgy füzetét

   

  A vizsgálat hosszáról a postai úton elküldött értesítésben  tájékozódhatnak a szülők. Ha a vizsgálat két ülésben zajlik, akkor 2-2 órát, ha egy napon történik a gyógypedagógiai és a pszichológiai vizsgálat, akkor 4 órát vesz általában igénybe. Kérjük, gondoskodjanak gyermekük számára enni, innivalóról!

   

  A Szakértői vizsgálat lehetséges helyszínei:

 • Szombathely, Sugár u. 8. II. emelet 220.

 • Szombathely, Károly Gáspár tér 4. „A”, „E”, „D” épülete

A vizsgálat pontos helyszínéről az értesítésben tájékozódhat. A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen!

 

Intézményünk sajátos nevelési igény (SNI) megállapítására nem jogosult, de az SNI megállapításához szükséges első vizsgálat Intézményünkben zajlik. Amennyiben az SNI gyanúja felmerül, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága  folytatja a vizsgálatot, és dönt az SNI megállapításáról.